loader image

ปฎิทินงาน

พบกับตารางปฏิทินงานกิจกรรมของนักธุรกิจเจอเนสส์ประเทศไทยซึ่งจัดทั่วภูมิภาคของคุณ ใช้ประโยชน์จากงานกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจของคุณ ทั้งในเรื่องการขยายฐานลูกค้า หรือเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเอง

คลิ๊กที่วันที่ต่างๆในปฏิทินด้านล่าง เพื่อดูตารางงานกิจกรรมว่ามีการจัดงานเจอเนสส์ที่ไหนบ้างในภูมิภาคของท่าน

june, 2021

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

No Events

X